Voordelen van In Person

Voordelen van In Person

In Person biedt natuurlijk vakbekwame medewerkers en garandeert daarmee een hoge mate van betrokkenheid en zekerheid. Onze medewerkers zijn flexibel inzetbare en productieve arbeidskrachten.

Maar In Person gaat, indien gewenst, een stap verder. In Person optimaliseert de inzet van verschillende medewerkerpopulaties die zijn ingehuurd. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de multi-inzetbaarheid van medewerkers en een optimale medewerkermix binnen arbeidsprocessen. Doel hierbij is het terugdringen van de diversiteit aan ingehuurde mensen zodat met minder mensen meer werk verricht kan worden.

Voordelen voor de werkgever:
✔ Multi-inzetbare medewerkers.
✔ Van single serviceregie (deelregie) naar multi serviceregie (totaalregie); dus optimale regie doordat één loket verantwoordelijk is voor meerdere diensten.
✔ Verhoging van flexibiliteit; In Person herkent de 'open gaten' in het proces en kan hierop snel anticiperen. De In Person medewerkers kunnen snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden.

Voordelen voor de werknemer:
✔ Ontwikkelingsmogelijkheden op basis van competenties.
✔ Loopbaanperspectief.
✔ Continuïteit in werkgelegenheid.