Certificering van In Person

Certificering van In Person

Sherpa Force Holding (handelend onder de naam In Person) heeft twee werkmaatschappijen, Sherpa Uitzendorganisatie en Sherpa Packaging & Logistics. 

Sherpa Uitzendorganisatie is gericht op het uitzenden van internationale uitzendkrachten en is in het bezit van het VCU certificaat voor het uitzenden van technisch en logistiek personeel.   

Sherpa Packaging & Logistics is specialist in het snel leveren van flexibel inzetbare, internationale arbeidskrachten, werkend in ploegen met ploegleider. Zowel Sherpa Uitzendorganisatie, als Sherpa Packaging & Logistics voldoen aan de NEN 4400-1 norm (zie ook: Stichting Normering Arbeid). 

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.  

Sherpa is in het bezit van het Stichting Normering Flexwonen certificaat. Dat wil zeggen dat zij voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.